Amerika

Amerika 3, Norrköping

Anpassning till nya logistikytor åt hyresgäst på 4000 kvm.

  • Uppdragsgivare: FastPartner
  • Omfattning: Projektering, projekt- och byggledning, kontrollansvarig enligt PBL
  • Produktionstid: 2021