Spolaren 4, Norrköping

Nyproduktion av Ramuddens nya depå i Norrköping. Depån utgörs av ett stort lager, kontor, omklädningsdel samt utvändiga uppställsytor för material och utrustning.

  • Uppdragsgivare: Norrköpingsporten Butängen AB
  • Omfattning: Projektering, projekt- och byggledning, kontrollansvarig enligt PBL
  • Produktionstid: 2018-2019