Bonava, Linköping

Anpassning av kontorslokaler åt Bonava i fastigheten Dolken 5 i centrala Linköping.

  • Uppdragsgivare: Newsec
  • Omfattning: Projekt- och byggledning, kontrollansvarig enligt PBL
  • Produktionstid: 2016-2017