Amerika

Plinten 7, Norrköping

Anpassning nya försäljningsytor åt hyresgäst på 2900 kvm.

  • Uppdragsgivare: Norrplint Fastigheter AB
  • Omfattning: Projektering, upphandling, projekt- och byggledning, kontrollansvarig enligt PBL
  • Produktionstid: 2023-2024